طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه of short duration به فارسی of short duration یعنی چه

of short duration


کم مدت ،کوتاه

کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها