طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه off colored به فارسی off colored یعنی چه

off colored


)off color(داراى رنگ ناجور،داراى رنگ مغاير،خل

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها