طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه off ones guard به فارسی off ones guard یعنی چه

off ones guard


غافل ،بيرون ازپاسگاه ،برکنارازنگهبانى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها