طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه off plmb به فارسی off plmb یعنی چه

off plmb


غير عمودى ،کج ،اريب ،ناراست

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها