طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه off take rudder به فارسی off take rudder یعنی چه

off take rudder


علوم دريايى : سکان برداشتن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها