طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه offer a sacrifice به فارسی offer a sacrifice یعنی چه

offer a sacrifice


قربانى کردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها