طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه offering به فارسی offering یعنی چه

offering


پيشکش ،ارائه

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها