طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه officialism به فارسی officialism یعنی چه

officialism


سيستم ادارى ،رسميت ،مقررات ادارى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها