طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه officiate به فارسی officiate یعنی چه

officiate


مراسمى را بجا اوردن ،بعنوان داور مسابقات را اداره کردن
ورزش : مقام رسمى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها