طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه offline operation به فارسی offline operation یعنی چه

offline operation


عمل برون خطى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها