طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه offset distance به فارسی offset distance یعنی چه

offset distance


مسافتى که نقطه صفر زمين از مرکز منطقه هدف دور باشد( ترکش اتمى)
معمارى : فاصله برون محورى
علوم نظامى : مسافتى که نقطه صفر زمين از مرکز منطقه هدف دور باشد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها