طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه oft به فارسی oft یعنی چه

oft


بارها،بسيار رخ دهنده ،کثير الوقوع ،غالبا

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها