طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه oh به فارسی oh یعنی چه

oh


)interj.(ها،به ،وه(علامت تعجب و اندوه )n.(.)علامت صفر،عددصفر

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها