طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه oil residue به فارسی oil residue یعنی چه

oil residue


علوم مهندسى : ته نشست روغن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها