طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه oil-painting به فارسی oil-painting یعنی چه

oil-painting


نقاشى رنگ و روغنى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها