طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ok به فارسی ok یعنی چه

ok


)okay(صحيح است ،بسيار خوب ،تصويب کردن ،موافقت کردن ،اجازه ،تصويب

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها