طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه okro به فارسی okro یعنی چه

okro


( )okra(گ.ش ).باميه ،باميا

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها