طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه old maid به فارسی old maid یعنی چه

old maid


دختر خانه مانده ،اخمو و غرولندو،دمامه

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها