طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه oleander به فارسی oleander یعنی چه

oleander


(گ.ش ).وردالحمار،سم الحمار،خرزهره

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها