معنی و ترجمه کلمه one idead به فارسی one idead یعنی چه

one idead


نظر تنگ ،تنگ نظر،کوته فکر،داراى فکر محدود،متعصب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها