طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه one-trial learning به فارسی one-trial learning یعنی چه

one-trial learning


روانشناسى : يادگيرى يک کوششى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها