طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه one-way switch به فارسی one-way switch یعنی چه

one-way switch


کليد يکراهه
علوم مهندسى : کليد يک پل

کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها