طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه open-armed به فارسی open-armed یعنی چه

open-armed


با اغوش باز

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها