معنی و ترجمه کلمه operose به فارسی operose یعنی چه

operose


پرزحمت ،رنج دار،زحمت کش ،رنج کش ،دشوار

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها