طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه opinion به فارسی opinion یعنی چه

opinion


نظريه ،عقيده ،نظر،راى ،انديشه ،فکر،گمان
قانون ـ فقه : نظر،فکر
روانشناسى : نظر

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها