طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه optic disk به فارسی optic disk یعنی چه

optic disk


(تش ).نقطه کور

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها