طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه optimal level به فارسی optimal level یعنی چه

optimal level


روانشناسى : سطح بهينه

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها