طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه optimum tree search به فارسی optimum tree search یعنی چه

optimum tree search


کامپيوتر : جستجوى بهينه درخت

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها