طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه optional claiming race به فارسی optional claiming race یعنی چه

optional claiming race


ورزش : مسابقه اى که صاحب اسب ازادى در فروش يا خوددارى از فروش اسب دارد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها