معنی و ترجمه کلمه optional contract به فارسی optional contract یعنی چه

optional contract


عقد خيارى ،مجازى ،خيارى
قانون ـ فقه : عقد خيارى ،غير واجب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها