طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه oral dyskinesia به فارسی oral dyskinesia یعنی چه

oral dyskinesia


روانشناسى : حرکت پريشى دهانى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها