طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ordered به فارسی ordered یعنی چه

ordered


فرموده ،منظم ،مرتب ،داراى نظم و ترتيب ،سفارش داده شده

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها