معنی و ترجمه کلمه ordnance plant به فارسی ordnance plant یعنی چه

ordnance plant


کارخانجات اسلحه سازى يا مهمات سازى
علوم نظامى : کارخانجات اردنانس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها