معنی و ترجمه کلمه organ به فارسی organ یعنی چه

organ


ارگ ،ارغنون ،عضو،اندام ،الت ،وسيله ،ارگان
روانشناسى : اندام
زيست شناسى : اندام

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها