معنی و ترجمه کلمه orthographical projection به فارسی orthographical projection یعنی چه

orthographical projection


نمايش چيزى با خط هاو گوشه هاى راست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها