معنی و ترجمه کلمه out of the straight به فارسی out of the straight یعنی چه

out of the straight


کج ،ناراست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها