معنی و ترجمه کلمه out-of-balance به فارسی out-of-balance یعنی چه

out-of-balance


علوم مهندسى : نامتعادل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها