طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه outbuilding به فارسی outbuilding یعنی چه

outbuilding


ساختمان دور افتاده و دور از ساختمان اصلى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها