معنی و ترجمه کلمه outer space به فارسی outer space یعنی چه

outer space


فضاى خارج از هوا يا جو زمين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها