معنی و ترجمه کلمه output shaft به فارسی output shaft یعنی چه

output shaft


علوم مهندسى : محور خروجى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها