معنی و ترجمه کلمه outstrip به فارسی outstrip یعنی چه

outstrip


پيش افتادن از،عقب گذاشتن ،پيشى جستن از

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها