معنی و ترجمه کلمه oven dry به فارسی oven dry یعنی چه

oven dry


در تنور خشک کردن ،کوره خشک کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها