معنی و ترجمه کلمه overblown به فارسی overblown یعنی چه

overblown


پر از شکوفه ،رانده شده در اثرباد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها