طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه overbusy به فارسی overbusy یعنی چه

overbusy


داراى کارزياد،زياد مشغول

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها