طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه overcurrent device به فارسی overcurrent device یعنی چه

overcurrent device


الکترونيک : دستگاه حفاظت

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها