طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه overfilling of battery به فارسی overfilling of battery یعنی چه

overfilling of battery


الکترونيک : سرشار کردن باترى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها