طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه overland mail به فارسی overland mail یعنی چه

overland mail


پست زمينى ،پستى که از راه خشکى برود

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها