طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه overproduction به فارسی overproduction یعنی چه

overproduction


توليد بيش از حد،اضافه توليد،توليد اضافى يا بيش از حد،بس فراورى
بازرگانى : توليد مازاد،توليد بيش از حد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها