معنی و ترجمه کلمه oxygen convertor به فارسی oxygen convertor یعنی چه

oxygen convertor


علوم هوايى : مبدل اکسيژن مايع به اکسيژن گازى در سيستمهاى تنفسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها