طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه pacification به فارسی pacification یعنی چه

pacification


به صلح وادار کردن ،ارام سازى ،تامين ثبات داخلى ،تسکين دادن ،ارامش
قانون ـ فقه : صلح جو شدن
علوم نظامى : رو به صلح و صفا راندن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها